Overskudsvarme fra Facebooks datacentral genbruges

In-Sign Akustik er med når Tietgenbyens Varmecentral bliver taget i brug i starten af 2020. Anlægget skal forvandle overskudsvarme fra Facebooks datacenter i Odense til grøn varme til ca. 6.900 odenseanske hustande. In-Sign har leveret glatte og perforerede akustikpaneler med kerne i fibergips, fineret med ask til vægge og loft i indgangsområde til S. Guldfeldt Nielsen A/S der har udført tømrer- og snedkerentreprisen på projektet. Arkitekt og 3D-illustration: Archidea