Overskudsvarme fra Facebooks datacentral genbruges

Produkter fra In-Sign Akustik var med da Tietgenbyens Varmecentral blev taget i brug i starten af 2020. Anlægget skal forvandle overskudsvarme fra Facebooks datacenter i Odense til grøn varme til ca. 6.900 odenseanske hustande.

In-Sign har leveret glatte og slidsede akustikpaneler med kerne i fibergips, fineret med ask til vægge og loft i indgangsområdet.

Slidserne i panelerne er udført i et mønster som spejles over samlingerne mellem vægge og loft og rundt om hjørner. Dette opleves specielt i gangpartiet hvor den skrå væg, der hælder ind over publikum, og loftpanelerne opleves som et hele.

S. Guldfeldt Nielsen A/S har udført tømrer- og snedkerentreprisen på projektet.

Fjernvarme Fyns plan er at udfase den kulfyrede blok inden 2025. For at nå dette mål er en massiv udbygning med flere varmepumper, elkedler og andre teknologier allerede i gang.

Fakta om projektet

 • Projektnavn: Fjernvarme Fyn
 • Placering: Odense
 • Kunde: Guldfeldt
 • Arkitekt: Archidea
 • Produktnavn og -type: Gustafs paneler
 • Brandklassifikation: B-s1,d0
 • Kernemateriale: Gips
 • Overflade: Ask
 • Perforering: SH5 og glatte
 • Akustikdug: Sort
 • Montageprincip: Skjult skinnesystem
 • Formater: Projektspecifikt
 • Mængde: Vægge 125 m2 / Loft 50 m2