Projektering

Vi hjælper fra start til slut

Hvornår er der behov for akustikbeklædning?

Hos IN-SIGN står vi altid til rådighed med assistance i forbindelse med projektering af akustikopgaver. Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om vores produkter – så vil vi gøre vores yderste for at hjælpe dig.

En af de største akustiske syndere er efterklangstid.

Efterklangstid er defineret som den periode der går fra en lydhændelse indtræffer, til den er faldet i styrke med 60 decibel. Bygninger med lang efterklangstid, er eksempelvis sportshaller, kirker og koncertsale. Disse rum er præget af store, hårde flader, som reflekterer lyd og kaster den frem og tilbage mellem modstående vægge, lofter, glaspartier og lignende.

En lang efterklangstid opleves som ekkoer, unødig støj og dårlig talegenkendelse. Dette er især et problem i undervisningssektoren og åbne kontorer, hvor den lange efterklangstid betyder, at lydniveauet i et lokale er unødigt højt, hvorfor lokalets brugere selv skruer op for stemmestyrken, hvilket igen øger lydniveauet. Det giver dårlig trivsel, koncentrationsbesvær, øget stress og sygefravær – og på undervisningsinstitutioner resulterer det i forringet indlæring.

I tilfælde, hvor efterklangstiden er for lang, kan væg- og/eller loftbeklædning med en akustisk absorber nedbringe efterklangstiden, og derved optimere lokalet i forhold til dets brug.

Vi har lavet en side om efterklangstid, hvor du kan få yderligere information om begrebet.

Hvad siger lovgivningen?

Arbejdstilsynet har udgivet en AT-vejledning om akustik i arbejdsrum. Du kan downloade AT-vejledningen på Arbejdstilsynets hjemmeside. I bilag 2 (side 11) af denne anvisning finder du arbejdstilsynets forslag til projekteringsværdier, som også er gengivet på siden om efterklangstid.

Brandsikring

Men hensyn til brand, angiver det gældende bygningsreglement BR18 følgende:

“Indvendig komplettering, som eksempelvis fast monteret listeværk, akustikregulering, forsatsvægge og tilsvarende samt grønne vægge, må monteres uden på de indvendige overflader, hvis kompletteringen er udført af materialer med samme brandtekniske egenskaber som den bagvedliggende beklædning. Uden på beklædning, der er udført som mindst klasse K1 10 / B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], kan der opsættes komplettering af mindst materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale]. Opsætning af komplettering kan ske under forudsætning af, at den aktuelle anvendelse og indbygning er i overensstemmelse med det anvendte materiales klassifikations- og anvendelsesområde.”

Disse vejledninger viser præaccepterede løsninger – svarende til hvad Eksempelsamling om brandsikring af byggeri var tidligere.

Det forventes at der er tale om forsamlingslokaler, hvor https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand/Forsamlingslokaler-og-Butikker er relevant.

Produktinformation

Ring til os på 4076 0217/4076 0225 eller send en mail til info@in-sign.dk for produktinformation som tegninger, datablade, brandcertifikater, m.v.

© Copyright - JJI Akustik & Inventar | Baltorpbakken 5 | 2750 Ballerup | Tlf.: +45 4483 0208 | CVR NR. 3553 4407