Projektering

Vi hjælper fra start til slut

Hos IN-SIGN står vi altid til rådighed med assistance i forbindelse med projektering af akustikopgaver. Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om vores produkter – så vil vi gøre vores yderste for at hjælpe dig.

For at gøre hjælpen så lettilgængeligt som muligt, har vi nederst på denne side samlet en stor mængde dokumentation om akustiske loft- og vægbeklædninger til download. Tryk på en kategori for at få vist indholdet – du vil finde oplysninger om bl.a. produkternes akustiske data, brandklasser, tekniske data, miljø, montage samt dwg-tegninger af flere af vores produkter.

Finder du ikke det, du søger, er du altid velkommen til at ringe på  +45 4483 0208 eller sende en mail til IN-SIGN.

Hvornår er der behov for akustikbeklædning?

Efterklangstid

En af de største akustiske syndere er efterklangstid. Efterklangstid er defineret som den periode der går fra en lydhændelse indtræffer, til den er faldet i styrke med 60 decibel. Bygninger med lang efterklangstid, er eksempelvis sportshaller, kirker og koncertsale. Disse rum er præget af store, hårde flader, som reflekterer lyd og kaster den frem og tilbage mellem modstående vægge, lofter, glaspartier og lignende.

En lang efterklangstid opleves som ekkoer, unødig støj og dårlig talegenkendelse. Dette er især et problem i undervisningssektoren og åbne kontorer, hvor den lange efterklangstid betyder, at lydniveauet i et lokale er unødigt højt, hvorfor lokalets brugere selv skruer op for stemmestyrken, hvilket igen øger lydniveauet. Det giver dårlig trivsel, koncentrationsbesvær, øget stress og sygefravær – og på undervisningsinstitutioner resulterer det i forringet indlæring.

I tilfælde, hvor efterklangstiden er for lang, kan væg- og/eller loftbeklædning med en akustisk absorber nedbringe efterklangstiden, og derved optimere lokalet i forhold til dets brug.

Vi har lavet en side om efterklangstid, hvor du kan få yderligere information om begrebet.

Hvad siger lovgivningen?

Arbejdstilsynet har udgivet en AT-vejledning om akustik i arbejdsrum. Du kan downloade AT-vejledningen på Arbejdstilsynets hjemmeside. I bilag 2 (side 11) af denne anvisning finder du arbejdstilsynets forslag til projekteringsværdier, som også er gengivet på siden om efterklangstid.

Brandsikring

Men hensyn til brand, angiver det gældende bygningsreglement BR18 følgende:

Disse vejledninger viser præaccepterede løsninger – svarende til hvad Eksempelsamling om brandsikring af byggeri var tidligere.

Det forventes at der er tale om forsamlingslokaler, hvor https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand/Forsamlingslokaler-og-Butikker er relevant.

Download dokumentation

I denne oversigt kan du downloade alt tilgængeligt materiale direkte til din computer eller håndholdte enhed. Du finder blandt andet oplysninger om produkternes akustiske absorptionsevne, reaktion på brand og meget andet.

Brandcertifikater skal være projektspecifikke, og kan sendes på forespørgsel.

© Copyright - In-sign | Baltorpbakken 9 | 2750 Ballerup | Tlf.: +45 4483 0208 | CVR NR. 83955716